Home Databanken VTB

Zwaal, Peter. Zeven wereldlijke dierenprocessen uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden; kanttekeningen bij een heropend historisch debat?. Rotterdam : Erasmus Universiteit, 1987. p.

Toetsing van dierprocessen aan de theoretische opvattingen

signatuur
3930
1
Zwaal

trefwoorden
dier(Nederland)
strafrecht
cultuurverandering

auteur
Zwaal, Peter