Home Databanken VTB

Wijsenbeek-Olthuis, Thera. Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruitgang (1700-1800). Hilversum : Verloren, 1987. p.
ISBN 90 6550 311 0

Onderzoek heeft aangetoond dat veranderingsprocessen zich onafhankelijk van economische groei voltrekken. In Delft met economische malaise en daling van de bevolking konden vele veranderingen geconstateerd worden.

signatuur
3900
XIII.3 c
Wijsenbeek

trefwoorden
cultuurverandering(Nederland, Zuid-Holland, Delft)
demografie
voeding
gezin
huis
indeling

auteur
Wijsenbeek-Olthuis, Thera