Home Databanken VTB

Waer een paradis; kloosterleven in Brabant na de Reformatie. Red. L.C.B.M. van Liebergen. Uden : Museum voor Religieuze kunst, 1987. p.
ISBN 90 71647 03 X

trefwoorden
kerkgenootschap, katholiek(Nederland, Noord-Brabant)