Home Databanken VTB

Vries, Oebele. Fryske almenakstikken ut de 18de en it begjin fan de 19de ieu. In: Estrikken: 68 (1987) gehele nummer

teksten van en een inleiding op een bundel almanakstukken

signatuur
E 045

trefwoorden
almanak(1700-, Nederland, Friesland)

auteur
Vries, Oebele