Home Databanken VTB

Voeding in onze samenleving in cultuurhistorisch perspectief. Samenst. A. de Knecht-van Eekelen, M. Stasse-Wolthuis. Alphen aan den Rijn/Brussel : Samson Stafleu, 1987. 175 p.
ISBN 90 6016 770 8

signatuur
3950
1 c
Voeding

trefwoorden
reclame
voeding
jood (p.93-109)
huishouding (p.110-134)