Home Databanken VTB

Stokvis, P.R.D. De wording van modern Den Haag; de stad en haar bevolking van de Franse tijd tot de Eerste Wereldoorlog. Zwolle : Waanders, 1987. p.
ISBN 90 6630 110 4

signatuur
3900
XIII.4 c8
Stok

trefwoorden
wonen(Nederland, Zuid-Holland, Den Haag)
inrichting (p.234-268)
huishouding
kleding
voeding (p.245-254)
maaltijd

auteur
Stokvis, P.R.D.