Home Databanken VTB

Stokvis, P.R.D. De wording van modern Den Haag; de stad en haar bevolking van de Franse tijd tot de Eerste Wereldoorlog. Zwolle : Waanders, 1987. p.
ISBN 90 6630 110 4

p.236 situatieschets in huiskamer, kruideniersfamlie
in inventaris van meesterschoenmaker

signatuur
3900
XIII.4 c8
Stok

trefwoorden
stoel(Nederland, Zuid-Holland, Den Haag) (p.236)
inventaris

auteur
Stokvis, P.R.D.