Home Databanken VTB

Stigter, Gerrit. Een middeleeuws stadje in de 20e eeuw; levenomstandigheden en maatschappelijke verhoudingen omstreeks 1930. In: Stede Nieupoort: 3 (1987) 41-79

signatuur
S 146

trefwoorden
kleding(Nederland, Zuid-Holland, Nieuwpoort) (p. 55)
nabuurschap (p. 68-69)
dood
begrafenis

auteur
Stigter, Gerrit