Home Databanken VTB

Someren, Cor van. Plattelandsgebruiken in de Krimpener- en Lopikerwaard. Alphen ad Rijn : Repro-Holland, 1987. p.

aspecten van het dagelijks leven: dagindeling, voeding, kerkelijk leven, volksgeloof, vrijetijdsbesteding, kleding en levens- en jaarkring.
p.29-36 afleggen, aanzeggen, begrafenis, kleding

signatuur
9309
c 8
Krimpenerw/Lopikerw.

trefwoorden
Lopikerwaard(Nederland, Utrecht)
Krimpenerwaard
nabuurschap (p.29-36)
dood
begrafenis

auteur
Someren, Cor van