Home Databanken VTB

Someren, Cor van. Plattelandsgebruiken in de Krimpener- en Lopikerwaard. Alphen ad Rijn : Repro-Holland, 1987. p.

signatuur
9309
c 8
Krimpenerw/Lopikerw.

trefwoorden
Sint Katrijn(Nederland, Zuid-Holland) (p.11-12)
vrijetijdsbesteding (p.14,15)
vrijen (p.17-18)
verjaardag (p.27)
volksgeloof (p.37-39, 43-45)
melken

auteur
Someren, Cor van