Home Databanken VTB

Someren, Cor van. Plattelandsgebruiken in de Krimpener- en Lopikerwaard. Alphen ad Rijn : Repro-Holland, 1987. p.


signatuur
9309
c 8
Krimpenerw/Lopikerw.

trefwoorden
dagindeling(Nederland, Zuid-Holland) (p.3-10)
drank
maaltijd
geboorte (p.24-26)
huwelijk (p.18-23)

auteur
Someren, Cor van