Home Databanken VTB

Nijjaorsbrief an alle Heeren, börgers en Inwonders van de stad Deventer. Op den eersten jannewari 1839. In: Driemaandelijksche bladen: 10 (1958)

trefwoorden
nieuwjaar(Nederland, Overijssel, Deventer) (p.97)
wensbrief
jaarwisseling