Home Databanken VTB

Reeser, H. Gedenksteen voor Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint. In: Handelingen maetschappye Nederlandsche letterkunde: 1987-1988, 39-50

Potgieter vermoedde dat Bosboom-T. voornamelijk uit antipapistische gezindheid aan de Octoberfeesten deelnam. Ontkenning hiervan. Ontzetsviering had aanvankelijk anti-katholieke inslag, waardoor katholieken zich terugtrokken. B.-T. verwijt katholieken vaderlandsliefde

signatuur
J 007

trefwoorden
herdenking(1870, Nederland, Noord-Holland, Alkmaar) (p.47-48)

auteur
Reeser, H.