Home Databanken VTB

Pijzel-Dommisse, Jet. Het poppenhuis van Petronella de la Court. Utrecht/Antwerpen : Veen/Reflex, 1987. 59 p.
ISBN 90 6322 142 8

Opdrachtgeefster, oorspronkelijke bouw en inrichting latere toevoegingen

signatuur
3945
3
Pijzel

trefwoorden
poppenhuis(Nederland, Utrecht, Utrecht)

auteur
Pijzel-Dommisse, Jet