Home Databanken VTB

Rehnberg, Mats. Folkkonst i Sverige : bibliografisk hjälpreda. Stockholm : Institutet för Folklivsforskning, 1981. 41 p.
ISBN 91 7352 030 6

signatuur
3975
I s4
Rehnberg

trefwoorden
volkskunst(Zweden)
bibliografie

auteur
Rehnberg, Mats