Home Databanken VTB

Gustavsson, Anders. Forskning om folkligt fromhetsliv. En analys av temat ethnologin och grannvetenskaperna med särskild hänsyn till Norden. Lund : LiberLäromedel, 1976. 118 p.
ISBN 0 7153 7241 6

signatuur
3910
X s
Gustavsson

trefwoorden
religiositeit

auteur
Gustavsson, Anders