Home Databanken VTB

Boender, Welmoet. Imam in Nederland : opvattingen over zijn religieuze rol in de samenleving
Proefschrift Universiteit Leiden
. Amsterdam : Bert Bakker, 2007. 421 p.
ISBN 978 90 351 3140 8

signatuur
3920
2.3
Boender

trefwoorden
religiositeit(Nederland)
imam

auteur
Boender, Welmoet