Home Databanken VTB

De oplossing van Brabant; essays en interviews. Een uitgave van het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan 1947-1987. Tilburg : PON, [1987]. 285 p.
ISBN 90 5049 018 2

signatuur
3900
XIII.4 c10
Oplossing

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Noord-Brabant)
jeugd
vrouw
leven, godsdienstig
katholiek