Home Databanken VTB

Monde, N. van der. Nieuwjaarwenschen aan stads-ambtenaren verboden. In: Tijdschrift geschiedenis oudheden statistiek Utrecht: 2:2 (1845) 40

signatuur
T 132

trefwoorden
nieuwjaar(Nederland, Utrecht)
wens

auteur
Monde, N. van der