Home Databanken VTB

Dijkstra, Klaas. Christelijke symbooltaal. Baarn : Bosch & Keuning, 1982. 96 p.
ISBN 90 246 4431 3

signatuur
3976
III
Dijkstra

trefwoorden
symboliek
kruisteken
Christus
Jezus
duivel
griffioen

auteur
Dijkstra, Klaas