Home Databanken VTB

Motz, Marilyn Ferris. Folk expression of time and place; 19th century Midwestern rural diaries. In: Journal American folklore: 100:396 (1987) 131-147

Analyse van deinhoud van dagboeken van plattelanders

signatuur
J 419

trefwoorden
dagboek(Verenigde Staten)
volkscultuur

auteur
Motz, Marilyn Ferris