Home Databanken VTB

Lamers van de Kuunderwal, Wube [pseud. van Wiebe Jager]. Mien wegen bin duustere paeden: oolde verhaelen uut Stellingwarf. Licht bew. en uitgebr. uitg.
1e dr. 1980. Berkoop/Oldeberkoop : Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 2011. 200 p.
ISBN 978 90 6466 163 1

signatuur
3989
c
Jager

trefwoorden
boter(Nederland, Friesland)
toverij
duivel
kinderschrik
anecdote
jacht

auteur
Lamers van de Kuunderwal, Wube [pseud. van Wiebe Jager]