Home Databanken VTB

Veldkamp, J., K. de Boer. Kun je nog zingen, zing dan mee! : vijf en zeventig algemeen bekende schoolliederen voor jonge kinderen. 4e verm. druk.
1e dr. 1908

. Groningen : Noordhoff, 1926. 144 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 20e
Kun

trefwoorden
lied(Nederland)
schoollied

auteur
Veldkamp, J., K. de Boer