Home Databanken VTB

Achter de muziek aan : muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland. Red.Maarten Beirens, Ellen Kempers, Heidi Moyson. Leuven [etc.] : Acco, 2010. 425 p.
ISBN 978 90 334 8247 2

signatuur
3977
4 c 20e
Achter

trefwoorden
muziek
erfgoed
lied
immaterieel erfgoed