Home Databanken VTB

Deelman, A.M.J. Wat mien Asser grootvaoder ons vertelde. in: "De bijl in de baanderboom" : volkskundige opstellen over de landschap Drente en de aan haar grenzende gewesten. Red. Tj.W.R. de Haan, J. Naarding. 336-339
Neerlands Volksleven 12: 4 (2962) 278-352. : , . p.

Soldaat moet zijn sabel belenen, maakt houten sabel, moet kapitein onthoofden en spreekt uit dat als hij dat moet doen, zijn sabel in hout mag veranderen.
Koning Frits probeert soldaat die met een horlogeketting zonder horloge, maar met kogel pronkt, voor schut te zetten. Soldaat zegt als hij de kogel te voorschijn haalt, hij ziet dat hij zijn leven moet geven voor zijn koning. Koning geeft hem zijn ketting.

signatuur
3989
c
Bijl

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Drente)
sprookje
Frederik van Pruisen
houten sabel
kogel
straf

auteur
Deelman, A.M.J.