Home Databanken VTB

Deelman, A.M.J. Wat mien Asser grootvaoder ons vertelde. in: "De bijl in de baanderboom" : volkskundige opstellen over de landschap Drente en de aan haar grenzende gewesten. Red. Tj.W.R. de Haan, J. Naarding. 336-339
Neerlands Volksleven 12: 4 (2962) 278-352. : , . p.

Hoofd dat doormidden wordt gekliefd wordt met een bandijzer aan elkaar gezet.

signatuur
3989
c
Bijl

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Drente)
leugenverhaal
sage
hoofd
bandijzer

auteur
Deelman, A.M.J.