Home Databanken VTB

Deelman, A.M.J. Wat mien Asser grootvaoder ons vertelde. in: "De bijl in de baanderboom" : volkskundige opstellen over de landschap Drente en de aan haar grenzende gewesten. Red. Tj.W.R. de Haan, J. Naarding. 336-339
Neerlands Volksleven 12: 4 (1962) 278-352. : , . p.

Man fungeert als ponder op de wagen met hooi. Broers die moeten lopen ergeren zich aan zijn glimlach, die blijft als ze de touwen losmaken: hij is gestikt omdat het touw om zijn hals te strak is aangetrokken.

signatuur
3989
c
Bijl

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Drente)
anecdote
sage
hooien
ponder

auteur
Deelman, A.M.J.