Home Databanken VTB

Haan, Tj.W.R. de. Drente in Groninger ogen. in: "De bijl in de baanderboom" : volkskundige opstellen over de landschap Drente en de aan haar grenzende gewesten. Red. Tj.W.R. de Haan, J. Naarding. 331-333
Neerlands Volksleven 12: 4 (1962) 278-352. : , . p.

signatuur
3989
c
Bijl

trefwoorden
spotnaam(Nederland, Drente)
humor
grap

auteur
Haan, Tj.W.R. de