Home Databanken VTB

Haan, Tj.W.R. de. Ellert en Brammert, Drents volksverhaal. in: "De bijl in de baanderboom" : volkskundige opstellen over de landschap Drente en de aan haar grenzende gewesten. Red. Tj.W.R. de Haan, J. Naarding. 282-311
Neerlands Volksleven 12: 4 (1962) 278-352. : , . p.

signatuur
3989
c
Bijl

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Drente)
sage
Ellert en Brammert
reus
Picardt, Johan
rover

auteur
Haan, Tj.W.R. de