Home Databanken VTB

Canon van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland. Samenstelling Anton Vernooij, Anthony Zielhorst
Speciale thema-editie Gregoriusblad
. Utrecht : Gooi en Sticht, 2011. 144 p.
ISBN 978 90 304 1143 7

signatuur
3978
5 c 2 A
Canon

trefwoorden
katholiek(Nederland)
muziek
geestelijk lied