Home Databanken VTB

Legêne, Susan. Bringing history home. Postcolonial immigrants and the Dutch cultural arena. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden: 126:2 (2011) 54-70

Bespreking van het project en de drie monografieën

signatuur
B 373

trefwoorden
immigratie(Nederland)
identiteit
assimilatie
kolonialisme

auteur
Legêne, Susan