Home Databanken VTB

Ghonem-Woets, Karen. Boeken voor de katholieke jeugd : verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg
. Zutphen : Walburg Pers, 2011. 256 p.
ISBN 978 90 5730 714 0

De rol en het karakter van de heiligenlegenden en sprookjes; het sprookje Duimelijntje van Andersen als basis voor de leesmethode Veilig leren lezen.

signatuur
3981
II
Ghonem

trefwoorden
kinderboek(Nederland)
katholiek
sprookje
religiositeit
heilige
legende

auteur
Ghonem-Woets, Karen