Home Databanken VTB

Popvirus : popularisering van religie en cultuur. Red. Monique Aerts, Marcel van den Haak. Amsterdam : Aksant, 2009. 158 p.
ISBN 978 90 5260 355 1

signatuur
3900
III.3
Popvirus

trefwoorden
volkscultuur
religiositeit
populaire cultuur
museum
authenticiteit
evenement