Home Databanken VTB

Vondel, Joost van den. De werken van Vondel: volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien deelen. J.F.M. Sterck ... [et al.]. 11 dl.
Dl. 1: 1605-1620, 1927. 832 p.
Dl. 2: 1620-1627, 1929. 930 p.
Dl. 3: 1627-1640, 1929. 948 p.
Dl. 4: 1640-1645, 1930. 880 p.
Dl. 5: 1645-1656, 1931. 979 p.
Dl. 6: Vondels Vergilius-Vertalingen, 1932. 955 p.
Dl. 7: Vertalingen uit het Latijn van Vergilius, Horatius en Ovidius, 1934. 909 p.
Dl. 8: 1656-1660, 1935. 992 p.
Dl. 9: 1660-1663, 1936. 994 p.
Dl.10: 1663-1674, 1937. 768 p.
Dl.11: Alphabetische inhoudsopgave, 1940. 75 p.. Amsterdam : Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1927-1940. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 17e
Vondel

trefwoorden
Vondel, Joost van den(Nederland)
lied

auteur
Vondel, Joost van den