Home Databanken VTB

Hellemans, Staf. Onzichtbare religie conceptualiseren. in: Zichtbare en onzichtbare religie : over de varianten van religieuze zin. Red. Marinus van Uden, Jos Pieper. 14-24
. [Nijmegen] : Valkhof Pers, 2009. 159 p.
ISBN 978 90 5625 315 8

signatuur
3900
VII
Nauta 3

trefwoorden
religiositeit
civil religion
spiritualiteit

auteur
Hellemans, Staf