Home Databanken VTB

Zichtbare en onzichtbare religie : over de varianten van religieuze zin. Red. Marinus van Uden, Jos Pieper.
Aangeboden aan Rein Nauta b z n afscheid als hoogleraar godsdienst- en pastoraalpsychologie aan de Universiteit van Tilburg
. [Nijmegen] : Valkhof Pers, 2009. 159 p.
ISBN 978 90 5625 315 8

signatuur
3900
VII
Nauta 3

trefwoorden
religiositeit
spiritualiteit
civil religion