Home Databanken VTB

Schulte van Kessel, Elisja. Geest en vlees in godsdienst en wetenschap: vijf opstellen over gezagsconflicten in de 17e eeuw = Spirit and flesh: five essays on authority conflicts in the 17th century
. 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1980. xii, 273 p.
ISBN 90120249X

signatuur
3920
2.1.2
Schulte

trefwoorden
religiositeit(Nederland)
klopje

auteur
Schulte van Kessel, Elisja