Home Databanken VTB

Holsappel-Brons, Jorien Catharina . Ruimte voor stilte : stiltecentra in Nederland als speelveld van traditie en vernieuwing
Proefschrift R ksuniversiteit Groningen
. Groningen [etc.] : Instituut voor Christel k Cultureel Erfgoed, Universiteit Groningen [etc.], 2010. 450 p.
ISBN 978 90 367 4413 3

signatuur
3920
2 c
Holsappel

trefwoorden
stilteplaats(Nederland)
religiositeit
stiltecentrum

auteur
Holsappel-Brons, Jorien Catharina