Home Databanken VTB

Broek, Hans van den. Het Maastrichtse mirakelboek. Gewone genezingen of mirakels bij Engelse ziekte?. In: De Maasgouw: 130:1 (2011) 22-26

De aspecten van 60 wonderen tussen 1560-1738 zoals beschreven in Joannes de Boeck, Beschrijvinge van het oudt en mirakuleus beeld van O.L. Vrouwe van Maestricht, patroonersse Der stadt, onder den Tytel der Zee-Sterre etc. Brussel, 1753

signatuur
M 050

trefwoorden
mirakel(Nederland, Limburg, Maastricht)
wonder
genezing
Maria

auteur
Broek, Hans van den