Home Databanken VTB

Jacobs, Marc. De geest van de UNESCO-conventie van 2003: het geheim ontsluierd ...: over consensus, participatie, en omgaan met intangible cultural heritage. In: Faro: 3:4 (2010) 30-35

signatuur
F 059

trefwoorden
erfgoed
immaterieel erfgoed
Unesco

auteur
Jacobs, Marc