Home Databanken VTB

Veer, Janneke van der. Tradities op Urk. In: Traditie: 17:1 (2010) 27-33

Kollentochten verwijzen naar heksengeloof

signatuur
T 088

trefwoorden
heks(Nederland, Overijssel, Urk)
volksverhaal
hooifeest
geboorte
dood
rouw

auteur
Veer, Janneke van der