Home Databanken VTB

Tibbe, Lieske. Verheffing, nut, of pret maken? Georganiseerde bezoeken van werklieden aan nijverheidstentoonstellingen in de negentiende eeuw. In: De negentiende eeuw: 34:3 (2010) 249-268

255. Bij opening volksspelen, zingen van liederen (liedboekjes aanwezig IISG, zie noot 16, 17)

signatuur
N 104

trefwoorden
museum(Nederland)
tentoonstelling
volksvermaak
lied
volkslied
volksspelen

auteur
Tibbe, Lieske