Home Databanken VTB

Tiggers, Piet. De l ster : jeugd- en volksliederen, met aanw zingen voor luit- of gitaarbegeleiding. 2e dr.
1e dr. 1925. Amsterdam : Arbeiders-Jeugd-Centrale, 1926. vi, 131 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
8.5 c 20e
Lijster

trefwoorden
lied(Nederland)
volkslied

auteur
Tiggers, Piet