Home Databanken VTB

Joode, Ton de. Feesten in Nederland. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Middenstandsbank nv 1927-1977. Amsterdam : Meijer Pers, 1977. 111 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3940
2 c
Joode

trefwoorden
feest(Nederland)

auteur
Joode, Ton de