Home Databanken VTB

Pelleboer, Jan H. Volksweerkunde: klopt het of niet. Spreuken, rijmpjes en gezegden over het weer en hun waarde in de praktijk. 's-Gravenhage : Boekencentrum , 1976. 117 p.
ISBN 90 239 2896 2

signatuur
3910
16
Pell

trefwoorden
volksweerkunde
spreuk
rijm
weerkunde

auteur
Pelleboer, Jan H.