Home Databanken VTB

Geuzenliedboek 1940-1945. Red. M.G. Schenk, H.M. Mos. Herdr.
Oorspr. uitg. 1944. Amsterdam : Buijten & Schipperheijn, 1975. xxiii , 264 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
6.1 c 20e
Geuzenlied

trefwoorden
lied(Nederland)
vaderlands lied
spotlied