Home Databanken VTB

Bruinsma, Klaas. De Friese dominee Wumkes in Roden. In: Roon: 32:3 (2011) 9-13

G.A. Wumkes in Uit het Drentsche Noordenveld (1904) over genezer Feije Jans Cazemier

signatuur
R 190

trefwoorden
Cazemier, Feije Jans(Nederland, Drente, Lieveren)
genezer
wonderdokter

auteur
Bruinsma, Klaas