Home Databanken VTB

Hoogewerf, Marjo. Een minstreel als slotvoogd. In: Heemskring: 22:2 (nr. 44) (2011) 47-56

Leven van Geert Dils, Nederlandse zanger die betrokken raakt bij de Vlaamse Beweging, docent aan Nederlands Jeugdleiders Instituut, propageerde het Nederlandse lied, betrokken bij liedbundels, socialist, later lid NSB, vader van jeugdherberg, repertoire

signatuur
H 020

trefwoorden
lied(Nederland)
Dils, Geert
volkslied

auteur
Hoogewerf, Marjo