Home Databanken VTB

Hollaar, Henk. Van weelde en andere plagen : Rotterdamse refereynen (1561) peilen publieke opinies
Aanvulling op De Rotterdamse spelen 1561 : een Hollandse toneelcompetitie met politieke lading en de daarb behorende teksteditie Spelen van Sinne vol schoone allegatien : dr derley refereynen. Delft : Eburon, 2006
. Delft : Eburon, 2007. 34 p.
ISBN 978 90 5972 160 9

signatuur
3978
1 c 16e
Alg/Rederijk

trefwoorden
rederijker(Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam)
rederijkersspel
toneel

auteur
Hollaar, Henk