Home Databanken VTB

Breuker, Philippus. De Romantyk fan it histoarysk folkslibben: Petrus Wigeri sprekwurdsamler?. In: Us wurk: 59:3-4 (2010) 121-131

Petrus Wigeri kan geen verzamelaar of schrijver van spreekwoorden zijn geweest zoals Scheltema heeft beweerd.

signatuur
U 040

trefwoorden
spreekwoord(Nederland, Friesland)
volksverhaal
Scheltema, Paulus
Petrus Wigeri

auteur
Breuker, Philippus